I 2008 ble Nordvik miljøsertifisert etter den internasjonale ISO 14001 standarden. 3 år senere, i 2011 ble Nordvik Gruppen miljøsertifisert etter samme standard. Denne sertifiseringen bekrefter at vi jobber strategisk og kontinuerlig med å redusere miljøbelastningen på våre ytre omgivelser.

Sertifiseringsprosessen til ISO 14001 har pågått siden høsten 2007. Vi har samarbeidet med GRIP og Toyota Norge som har bidratt med støtteverktøy og opplæring, mens Kiwa Teknologiske Institutt sertifiserer hele konsernet Nordvik Gruppen.

I Nordvik Eiendom har vi blant annet: