De bidrar til en grønnere hverdag samtidig som de får ned utgiftene. Hos Nordvik har det grønne skiftet skapt en vinn-vinn situasjon.

– Det har vært en lang og bratt læringskurve, sier konserndirektør eiendom, Paal Skaalsvik i Nordvik Gruppen.

Selskapet er kanskje mest kjent for sine bilbutikker, men opp gjennom årenes løp har de også blitt store på eiendom. I dag disponerer de 55.000 kvadratmeter med eid og leid eiendom.

 

Et eget fag

– Det kom til et punkt hvor vi innså at eiendom er et eget fag. Vi måtte bli like profesjonelle som når det handler om å levere biler og verkstedtjenester i verdensklasse, sier Skaalsvik.

Selskapet innså tidlig at skulle man lykkes som en aktiv eiendomsaktør, var det det helt avgjørende at dette ble gjort på en bærekraftig måte.

Ordet bærekraft har kanskje blitt brukt litt ofte i festtaler, uten et konkret innhold. Hos Nordvik Eiendom er det stikk motsatt. Her handler det om en lang rekke, konkrete tiltak.

 

Paal Skaalsvik i Nordvik Eiendom
DETALJERT STYRING: – Skal vi lykkes med det grønne skiftet må vi ha kontroll over det minste detalj. Og hvor mye strøm vi bruker i året per kvadratmeter er nøkkelen til mye av dette, sier Skaalsvik.

3.00O meter brønner

Som da de skulle etablere et nytt bygg til Toyota og Lexus på Stormyra i Bodø. I utgangspunktet var de forpliktet til å koble seg til Bodøs fjernvarmeanlegg, men ved å dokumentere alternativ løsning som miljømessig bedre, fikk de fritak. Løsningen består i hovedsak av jordvarme og jordkjøling, i tillegg til at eksisterende bygningsmasse ble oppgradert og tilpasset i løsningen. Nordvik Gruppen er ISO 14001 sertifisert siden 2007 og forplikter seg årlig til egne miljømessige mål.

– Vi har boret 3.000 meter, fordelt på 12 brønner.

Hele byggeprosjektet ble en pilot hvor det konstant jaktet på smarte løsninger. Noe som igjen førte til at de brukte mindre strøm under byggeperioden, enn de hadde brukt før de startet.

Jordbrønnene fungerer også som en powerbank, hvor Nordvik Eiendom kan lagre varme til senere bruk.

 

Paal Skaalsvik i Nordvik Gruppen
ET SMART BYGG: Da Nordvik bygde nye lokaler til Toyota og Lexus på Stormyra, satset de på innovative og fremtidsrettede løsninger. – Nordvik skal være en grønn ledestjerne, sier Skaalsvik.

Sparer penger

Nøkkelen til det hele handler om å få ned antall kilowatt-timer per kvadratmeter i løpet av et år. Og her er det store penger å spare. Bare ved å justere strømstyringen på et bygg i Narvik, sparte de 100.000 kroner i året.

I dag jobbes det kontinuerlig med å bygge ut digitale systemer som passer på at energiforbruket er så lavt som mulig. Hvis en port står åpen for lenge, så kuttes varmen til rommet på innsiden.

Ved å bygge stein på stein, har Nordvik Eiendom etablert et selskap som bidrar til mindre forbruk av strøm, lavere utslipp av CO2 og en nøye gjennomtenkt kildesortering og håndtering av avfall.

 

Attraktiv utleier

Nordvik Eiendom er i dag en sentral aktør som leier ut en rekke lokaler. Da er det gull verdt at de kan vise til et dokumentert energiregnskap som viser potensiell leietaker nøyaktig forbruk gjennom flere år.

 

Nordvik Toyota Sortland
INNOVATIVT BYGG: I 2017 satte Nordvik opp et nytt lavenergibygg på Sortland. Her valgte de på øverste hylle innen miljøvennlige løsninger, slik at energiforbruket skulle bli minst mulig.

 

– Dette er noe som kommer til å tvinge seg frem i markedet. Skal du lykkes med å leie ut lokaler, må du innta en offensiv holdning med tanke på hvordan du tar hensyn til miljøet. Til sjuende og sist handler det om å bli oppfattet som en attraktiv og profesjonell utleier.

Så stopper det ikke der. Nye regler og forskrifter vedtatt av EU legger stramme føringer for hvordan fremtiden skal sikres. I Norge har finansdepartementet gitt klar beskjed til bankene at de må håndheve denne politikken.

 

Grønne lån – Grønne bygg

Dette har resultert i det som heter «grønne lån», lån som gir bedre betingelser. Stadig flere banker krever nå at lån til bygging av nye næringsbygg over 5.000 kvadratmeter forutsetter et «very good»-resultat etter miljøsertifiseringsstandarden BREEAM-NOR.

BREEAM er et internasjonalt miljøsertifiseringsprogram for bygninger.

 

Paal Skaalsvik i Nordvik Eiendom
NAVNET FORPLIKTER: – Nordvik skal være et merkenavn som forplikter. Folk skal forbinde oss med et selskap som går i spissen for et bedre miljø, sier Skaalsvik.

 

Det er anslått at eiendomssektoren alene forbruker 40 prosent av materialressursene og inntil 40 prosent av energien i samfunnet. Derfor er det heller ikke nok at nye bygg settes opp på en bærekraftig måte. Det er like viktig med en oppgradering av den eksisterende bygningsmassen.

 

Et stort ansvar

Dette er tanker som faller i smak hos Nordvik Eiendom:

– Som en stor aktør føler vi på et klart ansvar for å gå i spissen og bidra til det grønne skiftet, sier Skaalsvik.

Dette føyer seg også inn i Nordvik-konsernets overordnede filosofi hvor de i mange år har vært en sentral aktør for å bidra til sosial bærekraft. Noe som i praksis betyr at de legger forholdene til rette for at flest mulig skal få en sjanse til å få en fot innenfor arbeidslivet.

 

En grønn ledestjerne

Dette reflekteres også i selskapets visjon:

– Navnet Nordvik skal forplikte. Det skal oppfattes som den mest miljøbevisste bilorganisasjonen, understreker Skaalsvik.

Hvilket betyr at de jobber kontinuerlig og systematisk for å forbedre all sin virksomhet og drift. Alt tuftet på respekt for mennesker og miljø.

– Vår satsing på miljøet vil forhåpentligvis være en pådriver og motivere våre medarbeidere, leverandører, kunder og samfunnet forøvrig til å fokusere på miljøet, konkluderer Paal Skaalsvik.

 

Mer om Nordvik Eiendom