Fagutdanning innen bilskade

Drømmer du om en jobb i bilbransjen?

Vi søker etter kandidater med genuin interesse for bilskadefaget til vår fagutdanning innen bilskade.
Høsten 2017 gikk vi sammen med Nordland Fylkeskommune for å tilby lokal fagutdanning innen bilskade med et mål om å styrke rekrutteringen til bilskadefaget. Nordvik Fagskole tilbyr nå praktisk opplæring og relevant teori i et utdanningsløp som ender opp med Fagbrev i Bilskadefaget.

Studiesteder

Vi tilbyr fagutdanning ved våre sentrale verksteder i Steinkjer, Namsos, Bjerka, Halsa, Bodø, Fauske, Ulvsvåg, Leknes, Sortland og Andøy slik at du enkelt kan gjennomføre studiene i ditt nærområde.

Opptak

Vi har løpende opptak hvor kandidatene vurderes underveis. Send oss en åpen søknad eller ta kontakt, så hjelper vi deg med å skreddersy et opplæringsløp tilpasset din kompetanse.

Utdanning

Tradisjonelt studieløp

Hovedmodellen for ungdom som utdanner seg innenfor bilskadefaget er 2 år med teoretisk opplæring på videregående skole (VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) og VG2 Bilfag), samt 2 år med læretid hos bedrift (2+2)

Vår fagutdanning

Nordvik fagskole tilbyr et alternativ til det tradisjonelle utdanningsløpet. En fagutdanning som ikke stiller krav til gjennomført TIP, med mer praktisk tilnærming til håndverket/bilskadefaget. De teoretiske fagene som fagbrevet krever, tas løpende gjennom læreperioden. Dette er et skreddersydd utdanningsløp for hver enkelt kandidat slik at den enkelte skal ha de beste forutsetningene for å lykkes med studiene. Det betyr for eksempel at elever som har behov for en mer praktisk tilnærming vil få muligheten til å spre teori over en lengre periode, eller at elever som har gått på skole tidligere kan få godkjent enkeltfag/praksis.

Fagbrev Bilskadereparatør

Alternative utdanningsløp

I tabellen finner du en oversikt over de ulike studieløpene du kan velge mellom hos Nordvik Fagutdanning.

1. Hovedmodellen for ungdom er 2 + 2 modellen
2. Opplæring i bedrift etter 1 år på skole VG1 Teknikk og Industriell produksjon
3. Full opplæring i bedrift
4. Lærekontrakt med voksne som har/ikke har videregående opplæring, eventuelt har tatt annen utdanning enn "det rette løpet for bilskadefaget" VG1 Teknikk og industriell produksjon og VG 2 Kjøretøy

Søk lærlingeplass hos Nordvik

Bilskadefaget

Som bilskadereparatør vil du jobbe med bilens karosseri, understell, hjuloppheng og elektriske anlegg. Dette er en jobb som krever både nøyaktighet og et godt håndlag. Bilbransjen har vært i stor utvikling de siste årene, og det legges stor fokus på å utvikle karosserier med innebygd sikkerhet. Med nye karosseristrukturer er du stadig nødt til å ta i bruk nye verktøy og nye arbeidsmetoder. Du må vise evnen til en kontinuerlig faglig oppdatering.

På skolen vil du lære om

  • De ulike materialene i karosseriet og hvordan de varmebehandles
  • Rette opp skader i karosseriet
  • Skifte og tilpasse deler
  • Bruke ulike sveise- og limeteknikker
  • Beskytte karosseriet mot rust
  • Utvikle dine kreative- og praktiske evner i valg av reparasjonsmetoder
  • Benytte avansert måle- og strekkutstyr