Nordvik og miljøet

Nordvik skal gjennom sin miljøsatsing være en pådriver og motivere sine medarbeidere, leverandører, kunder og samfunnet for øvrig til å redusere miljøbelastning.

Miljøpolitikk

Nordvik forplikter seg til å etterleve gjeldende lover og forskrifter og arbeide kontinuerlig og systematisk for forbedring i all sin virksomhet og drift, med respekt for mennesker og miljø, for å senke og forebygge miljøbelastningen. Dette skal gjenspeiles og dokumenteres i vårt forbruk og produksjon, samt i krav til produkter, tjenester og omgivelser, og ved å kommunisere virksomhetens miljøpolitikk til både ansatte og eksterne interessepartner. Nordvik skal gjennom sin miljøsatsing være en pådriver og motivere sine medarbeidere, leverandører, kunder og samfunnet for øvrig til å tenke miljø.

Nordvik skal være en ”grønn ledestjerne i sine markeder.

Miljøsertifisering – Miljøfyrtårn

Våre avdelinger i M Nordvik AS er miljøsertifisert etter Miljøfyrtårn standarden.