EU kontroll (PKK)

Vi tilbyr EU-kontroll til konkurransedyktige priser.

Alle personbiler kalles inn til EU-kontroll fire år etter førstegangs registrering og deretter annethvert år. Som bileier har du ansvaret for at bilen din er kontrollert og godkjent innen fristen.

Nyttig Informasjon

Hva er en EU-kontroll?
EU-kontroll er ikke service
Nytt regelverk for EU-kontroll