Veihjelp

Når uhellet er ute, ring for assistanse.

Veihjelpsprogam Telefon

Lexus Euro Assistance 24 – 800 50 701
Mercedes-Benz Service 24h – 679 08 300
Opel Assistanse – 679 07 700
Peugeot Assistanse – 800 30 022
Toyota Eurocare – 800 33 105

Bilberging Telefon

Viking veihjelp – 06000
Falck veihjelp – 02222
NAF veihjelp – 23 21 31 00
SOS veihjelp – 915 09 505

NAF bilberging i Bodø, Fauske og Saltdal
Nord Salten Auto – 466 70 500

Viking og Falck i Bodø
Vifa Bilberging – 75 56 60 00

Nødnummer

Medisinsk – 113

Politi – 112

Brann – 110