Etablerer nytt tungbergingsselskap på Fauske.

Nord Salten Auto AS og Vifa bilberging AS går sammen om etableringen av Salten Tungberging AS. De to bilbergingsselskapene som holder til i henholdsvis Hamarøy, Bodø og Fauske har hatt et vaktsamarbeid over flere år, og styrker nå samarbeidet på tungberging i distriktet.

Solid kompetanse

Etter mange år i bransjen har vi opparbeidet oss solid kompetanse og erfaring. Det er stor trafikk av tungtransport på veiene, og vi har sett en økende etterspørsel på tungberging. Det er store verdier på kjøretøy og last, og derfor er det viktig med riktig kompetanse og utstyr. Et samarbeid på tungberging i et nytt selskap vil gjøre oss enda bedre rustet for fremtiden, sier Eirik Valle, Daglig leder i Nord Salten Auto.

Tungberger: MAN 8X8 med Omars påbygg. Foto: Drone Nord.

Et viktig knutepunkt

Eirik får støtte fra Tom Remi Hansen som er daglig leder i Salten Tungberging: -Fauske er et viktig knutepunkt for all tungtransport på E6. Det fraktes store verdier langs veiene, og det er vår oppgave å holde veiene i distriktet åpent når uhellet er ute. Vi er glade for å utvide tilbudet, og ser frem til å samarbeide for å bli enda mer tilgjengelig for kundene i distriktet og holde samfunnshjulene i gang.

Satser på tungberging: Vifa bilberging og Nord Salten Auto samarbeide om tungberging i Salten-området med Salten Tungberging AS. Foto: Drone Nord.

Nytt og moderne utstyr

Salten Tungberging har avtale med alle forsikringsselskapene og skal dekke tungberging i områdene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Saltdal og Sørfold. Sammen med eierselskapene disponer Salten Tungberging fire tungbergere som skal operere på veiene i distriktet, i tillegg til øvrig bergingsflåte med bergingsbiler, sikkerhetsputer og annet sikkerhetsutstyr.

Klar for oppdrag: Salten Tungberging AS disponerer totalt fire tungbergere. Foto: Drone Nord AS.

Nord Salten Auto sin helt nye Scania S660 XT 8X8 som er stasjonert på Ulsvåg. Foto: Drone Nord AS.