Åpenhetsloven med aktivitets- og redgjørelsesplikt

Nordvik Grupperingen tar åpenhetsloven på alvor og jobber internt og sammen med våre leverandører for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Respekt for mennesket er et av våre sentrale verdivalg.

På denne siden finner du informasjon om åpenhetsloven og våre aktsomhetsvurderinger

Selskaper

Våre tre største selskap som er berørte av åpenhetsloven er:

  • Nordvik Gruppen AS- vårt morselskap som yter fellestjenester for selskapene i gruppen.
  • Nordvik AS- Bilforhandler for Toyota og Lexus.
  • M Nordvik AS- Bilforhandler for importøren Bertel O. Steen med Mercedes, Peugeot, Jeep, Citroen, DS, Opel og Kia.

Våre selskap er innenlandske og har noe forskjellige markedsområder. Samlet har vi etableringer med avdelinger i Trøndelag, Nordland og Troms.

Arbeid

Internt arbeider vi aktivt sammen med våre tillitsvalgte og deres utvalg for å følge opp driften, arbeidsforhold, lønnssystemer og rekrutering.

Etableringa av egen godkjent Nordvik Fagskole, bidrar til økt egenrekruttering. Bilbransjen har tradisjonelt vært mannsdominert, men vi ser ei tiltakende økning av kvinner i roller som kunderådgiver, selgere og på bilskadesiden med lakk.

På den administrative siden i Nordvik Gruppen, så er det kvinnedominans. Det er gjennomgående lik lønn for likt arbeide i våre selskaper. Lønnsnivået er også avstemt mellom våre selskap.

Samarbeid og muligheter

Nordvik er medlem i bransjeorganisasjonen Norges Bilbransje Forbund og drar nytte av et positivt samarbeide innenfor bransjen og med arbeidstakerorganisasjonen Fellesforbundet. De fleste avdelinger er tilknyttet Biloverenskomsten, som gir oss et konkret felles rammeverk og arbeide etter.

Samarbeide med NHO, NAV og arbeidstiltaksbedrifter har gitt flere uttestinger av arbeidstakere som i perioder har falt utenfor arbeidslivet og gitt resultater med tilrettelagte arbeidsplasser og faste ansettelser. Nordvik AS ble i 2018 tildelt årets «Ringer i vannet bedrift» i Norge. Nordvik vil inspirere flere til å se at mangfold gir muligheter.

Miljø

Nordvik skal være bærekraftig og har fastsatt mål om å ta et aktivt miljø- og samfunnsansvar. Våre avdelinger er Miljøfyrtårn-sertifiserte.

Vi har et langsiktig kunde- og medarbeider-perspektiv, hvor fornøyde kunder og medarbeidere gir det beste utgangspunktet for positiv utvikling av Nordvik.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er omtalt i våre selskapers årsberetninger fra 2022.

Kontakt

Skulle du ha ytterligere spørsmål til temaet om åpenhetsloven og våre aktsomhetsvurderinger, ta kontakt med Kommunikasjonsansvarlig i Nordvik Gruppen.