Jøran Jakobsen

Servicesjef næringskunder og logistikk