Miljørapport 2019

Vår miljørapport gir innsikt i våre fokusområder innenfor vårt ISO 14001 arbeid. Her vil du finne relevant informasjon om våre fokusområder og våre 3 hovedmål innen vårt miljøarbeide.

1 – ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING:

KUNDE-SAMTYKKER:

Viktig å innhente Kunde-Samtykker for elektronisk kommunikasjon direkte med Kunder i henhold til nye personvernregler fra 2018. Dette er nødvendig for å kunne kommunisere direkte med potensielle kunder, tilpasset kundens ønsker om;

 • Hvilke informasjonsområder Kunden ønsker å bli kontaktet om.
 • Hvilke kommunikasjonskanaler en ønsker kontakt på.

Elektronisk kommunikasjon er langt mer effektiv enn papirbaserte forsendelser da den er;

 • Raskere.
 • Rimeligere og mer automatisert.
 • Gir mindre miljømessige belastninger.

Derfor ber Nordvik om Kunde-Samtykker for å kunne kommunisere direkte etter kundens ønsker.

 

Øvrige fokus-områder;

 • Motta størst mulig andel FAKTURAER ELEKTRONISK og helst i EHF-format. Det vil si i et Elektronisk Handels Format, slik at disse kan mottas og tolkes automatisk i økonomisystemet. Dette sparer masse unødig tid og arbeid.

Nordvik arbeider aktivt ved å legge press på våre største leverandører, for å få disse også til å sende oss fakturaer i et EHF-format.

 • Mål å redusere ANTALL UTSKRIFTER og dermed miljøbelastninga hos Nordvik med -7% pr. år. Det etableres nå et overvåkningssystem for å overvåke antall utskrifter på våre nettverksskrivere for å følge opp vår målsetting.
Road on a narrow piece of land between two lakes seen from the air at Punkaharju ridge Finland

2 – ENERGI

Forbruk av energi er en viktig miljø-faktor i f.t. vårt «miljøavtrykk».

 • MÅL: Nordvik har ei målsetting om å redusere vårt STRØM-FORBRUK med -3% årlig.
 • 100% fornybar energi: ECHOHZ garanterer leveransen av opprinnelsesgarantert og 100% fornybar energi til Nordvik Gruppen AS.
 • Overvåkningssystem:  For bedre å kunne følge opp og styre vårt forbruk av energi, så har vi etablert et avansert overvåkningssystem ved våre bygg og anlegg. Ved hjelp av www.esave.no får vi detaljert informasjon om svingninger i forbruk og vi ser lettere når og hvor det oppstår unormalt høyt forbruk eller feil på utstyr. Dermed er det lettere for Nordvik å styre og kontrollere energiforbruket.

Tiltak for å spare strøm hos Nordvik:

 • Overgang til varmepumper i eksisterende bygg.
 • Nybygg etableres med ny miljøteknologi innenfor varme-/kjøle-pumpeteknologi kombinert med grunnbrønnboringer. Eks. på dette er Sortland med støtte fra Enova og p.t. utbygging i Bodø.

RESULTAT: Nordvik har hatt over 10% strømreduksjon de tre siste årene og for våre ISO 14001- Godkjente avdelinger, fått en reduksjon på -0,47 % i 2019!

Grønt blad som flyter i vannet

3 – OMARBEID

Omarbeid på våre verksteder, det være seg på mekanisk verksted eller på bilskade, skaper merarbeid i bedriften og mer trøbbel for kunden og verksteddrifta. Dermed skaper omarbeid økt belastning så vel internt som også eksternt for våre omgivelser.

 • MÅL: 1,5% andel omarbeid i f.t. omsetning.

Resultat omarbeid 2019 er: 2,30 %

 • Mekaniske verksteder: -2,30 %. Her må det jobbes videre for å nærme seg vårt mål på 1,5%.
 • Bilskade verksteder: -2,08 %. Her har vi tilnærmet nådd vårt mål på 1,5%.

Omarbeid er et punkt som trenger løpende og tett oppfølging med vår målsetting om å:

«Gjøre jobben rett første gang»!