Miljøvisjon og politikk

Visjon:

Nordvik skal lokalt oppfattes som den mest miljøbevisste bilorganisasjonen. Vi skal arbeide kontinuerlig og systematisk for forbedring i all vår virksomhet og drift, med respekt for mennesker og miljø, for å senke og forebygge miljøbelastningen.

Dette skal gjenspeiles og dokumenteres i vårt forbruk og produksjon, samt i krav til produkter, tjenester og omgivelser, og ved å kommunisere virksomhetens miljøpolitikk til både medarbeidere og eksterne parter.

 

Nordvik skal gjennom sin miljøsatsing være en pådriver og motivere våre:

  • Medarbeidere
  • Leverandører
  • Kunder og Samfunnet til å tenke og handle miljøbevisst.

Nordvik skal være en ”grønn” ledestjerne for bilbransjen i våre markedsområder.

 

Nordvik skal jobbe for å oppnå de miljømål vi setter oss.

Vårt fokus er spesielt rettet mot de tre områdene:

  • Elektronisk dokumenthåndtering
  • Energi-forbruk
  • Omarbeid