NORDVIK jobber sammen med våre leverandører og spesielt Toyota og øvrige offentlige og private samfunnsaktører, for å nå FN’s bærekraftmål.

Eksempler på dette er FN’s bærekraftmål;

Miljo
  • Fremme bærekraftige avstemte transportløsninger for fremtidens «Smarte byer».

Nordvik bidrar til dette gjennom følgende tiltak:

  • Lærer opp brukere til å kjøre mest mulig energiøkonomisk med bruk av støttesystemer og opplæring i økokjøreopplæring.
  • Sammen med lokale og nasjonale aktører fremme infrastruktur og tilgang på alternative fornybar energiformer.
  • Eks. deltakelse i prosjekt for å få etablert den første Hydrogen-Fyllestasjonen i Nord-Norge og Bodø.
  • Skape grunnlag for lokal produksjon av Hydrogen fra Glomfjord Hydrogen.
  • Delaktig i Fagdag for Hydrogen i Bodø 30-31. Aug. 2019. Første fagdag for berørte parter innenfor fylke, kommune, næringsliv og fagmiljø. Dag 2 åpent arrangement for publikum. Begge dager med deltakelse av Energy Observer. Verdens første Hydrogen-drevne båt på verdensomseiling.

 

Miljøet i fokus

Top of page