23. november feiret Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) 10-års jubileum i Stormen Konserthus. Her ble Nordvik Gruppen kåret til «Årets BRUS-ambassadør 2021» for sitt engasjement rundt rekruttering og inkludering, samt rollen som samfunnsbygger.

Juryens begrunnelse

«Årets BRUS-ambassadør har gjort en utmerket innsats for Bodøregionen. En familie-eid bedrift som alltid har brydd seg om at de ansatte-, og potensielt nye ansatte skal ha det fint, og å være inkludert.

Selskapet var også en av BRUS sine stiftere, og som investerer i hele regionen. Og da snakker vi om Nordland som region, med forretninger fra Trøndelag i Sør, til Andøy i Nord, har de herredømme i sin bransje i Nord-Norge.

Nordvik Gruppens visjoner for å sikre mennesker i utenforskap jobb, er de kanskje best i landet på. Fremtiden i Nord vil ikke være mangel på jobb, men mangel på folk til å gjøre jobbene. Her går årets prisvinner foran. Selskapet er også aktive på å utvikle- og ta i bruk nye teknologiske løsninger, og er en flott ambassadør for BRUS. Årets ambassadørpris tildeles Nordvik Gruppen. Gratulerer så mye!»

Tillitserklæring

Konsernleder i Nordvik Gruppen, Thor Allan Nordvik satte pris på utmerkelsen: -Det er en stor ære å bli trukket frem. Prisen er en tillitserklæring til dyktige medarbeidere som bidrar hver dag til hvem Nordvik er og skal være. Helt siden bedriften ble etablert i 1960 har vi satset bevisst på disse områdene, og det er veldig hyggelig å bli trukket frem i denne sammenhengen.

Om BRUS

Bodøregionens Utviklingsselskap er et utviklingsselskap bestående av 40 større bedrifter i Bodøregionen. Dette er bedrifter som tar et utvidet samfunnsansvar. Det er bedrifter som tar utvidet samfunnsansvar og som ønsker å bidra i utviklingen av sin egen region ved å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og samarbeider med den lokale politikken om dette.

Fornøyd: Konsernleder Thor Allan Nordvik. Foto: Nordvik Gruppen AS.

Om Nordvik

Nordvik Gruppen er én av 40 aksjonærer i BRUS. I konsernet inngår selskapene Nordvik AS, Nordvik CAR AS, Nordvik Mobility AS, Nordvik Eiendom AS og M Nordvik AS. Konsernet forventer å passere 1,5 milliarder kroner i omsetning og selge rundt 4000 nye og brukte biler i inneværende år. Nordvik Gruppen består av bilforhandlere, bilverksteder og bilskadeverksteder i Trøndelag, Nordland og Troms.