Som billakkerer med mesterbrev vet Linda Fagervik hvor skoen trykker når man jobber på gulvet. Det er gull verdt når hun nå skal passe på helse, miljø og sikkerhet i Nordvik Gruppen.

Det lå liksom litt i kortene, dette med yrkesvalget. Når pappa drev Bodø Billakkering var veien kort til fagbrev i bransjen.

– Jeg stortrivdes i jobben med et uformelt miljø, godt kameratskap og mye humor, minnes Fagervik.

Hun er både kreativ og nøyaktig. Som billakkerer trenger du i tillegg estetisk sans kombinert med praktisk og teknisk innsikt. Så må du også ha evnen til å kommunisere effektivt med både kunder og kolleger.

Linda Fagervik
DEN SKAL TIDLIG KRØKES …: Linda Fagervik ble født inn i billakkerings-bransjen og her er hun i full sving – tidlig i karrieren. Foto: Privat

BRED ERFARING

Dette skulle vise seg å være egenskaper som kom til nytte også i andre sammenhenger. For Fagervik som startet tidlig i yrkeslivet følte etter hvert et behov for å teste ut andre ting. Hun var innom advokatsekretær, studier innen fiskerifag og miljøledelse.

– Planen var nok å overta pappas bedrift på et tidspunkt, sier Fagervik.

Noe som førte til ytterligere utdanning, hvilket til slutt resulterte i en erfaringsbasert master i ledelse høsten 2021.

NYE MULIGHETER

Men så skjedde ting fort. Nordvik Gruppen kjøpte opp Bodø Billakkering og Fagervik fikk sjansen til å prøve seg som HMS- og miljøkoordinator. Hun fant fort ut at dette var en jobb midt i blinken.

– Den omfattet på mange måter alt jeg hadde jobbet med og studert. Som billakkerer er du i et miljø- og helseskadelig risikobilde, noe det er viktig å være bevisst på i yrket.

Når du har ansvaret for helse, miljø og sikkerhet betyr det i praksis veldig mange baller i luften. Små og store ting, hvor tekniske løsninger går hånd i hånd med det psykososiale arbeidsmiljøet.

PÅFYLL OG OVERSKUDD

– Målet er at du skal dra hjem etter en dag på jobben og føle at du har det bedre enn når du kom. Arbeidsplassen skal gi deg påfyll og overskudd, understreker Fagervik.

Nordvik Gruppen har lenge vært en grønn spydspiss innen sine ulike forretningsområder, enten det er bygg, verksted eller biler. Bedriften er Miljøfyrtårnsertifisert og miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden.

Linda Fagervik
OFFENSIV BEDRIFT: Nordvik Gruppen har lenge jobbet hardt og målrettet mot en grønn profil: – Det å være miljøfyrtårnsertifisert og miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden er synlige bevis på hvor viktig dette er for oss, sier Linda Fagervik.

Men én ting er forskrifter, regler og planverk. I hverdagen handler det like mye om de små skrittene:

– Vi må bare innse at endring har blitt en konstant faktor. Det nytter ikke med skippertak, HMS må bli en ryggmargsrefleks som samtlige medarbeidere utøver i alle virksomhetene våre.

MOT OG KREATIVITET

Derfor blir utfordringen å opprettholde en langsiktig visjon, samtidig som du møter alle utfordringer med mot og kreativitet. For det er helt nødvendig for å få realisert visjonen.

Hvilket igjen innebærer kontinuerlig forbedring. Det er ingenting som er perfekt, det finnes alltid rom for forbedring:

– Og her er det viktig at det er høyt under taket, at alle blir hørt og sett. Vi verdsette innspill fra medarbeiderne i alle ledd. Det er folkene våre som er den humane kapitalen og det er de som utgjør den store forskjellen, sier Fagervik.

EN DEL AV LAGET

Når hun er ute hos de ulike bedriftene i Nordvik Gruppen, dukker hun som oftest opp i arbeidsklær:

– Jeg har jobbet på gulvet, jeg vet hvordan hverdagen er. Det handler om å være en del av laget. Vi skal finne løsninger og forbedringer sammen, det er ikke snakk om «direktiver» som bare skal «innføres». En løpende dialog er helt sentralt i arbeidet med HMS.

DE SMÅ TINGENE

– HMS kan ved første øyeblikk virke overveldende, men det er snakk om en lang, lang rekke med mindre justeringer – hele tiden. Bedre kildesortering, strengere krav til hvilke produkter som vi kjøper inn, delegering av ansvar og tett oppfølging. Her har vi en god dialog om avfallsløsninger med Østbø AS, som vi spiller på lag med for å finne gode løsninger.

– Skal du lykkes med å skape en grønn bedrift, er du nødt til å sørge for at alle medarbeiderne føler et eierskap til dette arbeidet. At de ser hvorfor det er viktig. At de blir stolte over å være del av en bedrift som går i front.

Linda Fagervik
LOGOEN FORPLIKTER: – Navnet Nordvik forplikter. Det skal stå for kvalitet, raushet og et konstant ønske om å bli bedre – hele tiden, sier Linda Fagervik.

FISKE-ENTUSIASTEN

Så blir jo spørsmålet; hvordan lader Linda Fagervik sine batterier? Svaret kommer raskt, for hun elsker å fiske:

– Ut med båten eller med stang ved et fjellvann. Det er balsam for kropp og sjel.

Hennes rekord så langt er en torsk på 20 kilo, tatt under Mistfjorden Fiskefestival. Hun har en pokal som bevis på nettopp dette.

Men sånn innerst inne, så er det nok jobben som gir Fagervik det største overskuddet. Følelsen av å få være med i et selskap på vei mot en ny og miljøbevisst fremtid:

– Jeg er virkelig privilegert som får lov til å jobbe sammen med så mange flinke og dedikerte folk. Som alle brenner for det de gjør. Det blir ikke bedre enn det.

LES OGSÅ:
Grønn satsing betyr god butikk

Mer om å jobbe hos Nordvik